ဝဘ်ဆိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု

  • IT Team အနေနှင့် သီးသန့်ထားစရာမလိုတဲ့ အတွက် ဝန်ထမ်းစရိတ်သက်သာခြင်း ၊ နေရာအခန်းခ သက်သာခြင်း။
  • Products များကို Design လုပ်ရန်အတွက် သီးသန့် Designer ခန့်ထားစရာမလိုခြင်း။
  • ရုံးအတွက် Expend လျော့ချနိုင်ခြင်း။
  • ကျွမ်းကျင်သော Development Team & Designer Team ကို မိမိလိုအပ်တဲ့အချိန် ၊ လိုချင်တဲ့အရာကို ရုံးဖွင့်ရက် အတွင်း လုပ်ဆောင်ခိုင်းနိုင်ခြင်း။
  • Festival Banner Design များလုပ်ပြီး ၁၂ ရာသီပွဲတော်အလိုက် Update လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။
  • Server Error, User false error များကို အမြဲလိုက်လံ စစ်ဆေးပြုပြင်ပေးခြင်း။
  • Template Design များကို မိမိလိုအပ်ပါက လိုချင်သောပုံစံပြောပြီး ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း။

Affordable Website Management Package Plan

 Quick & Cheap WebsiteProfessional Website
Error Checking & Maintenance 1 Time Per Month Unlimited
Server Maintenance 1 Time Per Month Unlimited
Photo & Content Upload 1 Time Per Month Unlimited
Festival Banner Upload No Yes
Products Design 5 Designs Unlimited
Template Can’t change Can change
Functions Can’t addition Can addition
3 Month Price 180,000 MMK 990,000 MMK
6 Month Price 300,000 MMK 1,800,000 MMK